User Tools

Site Tools


05903-cyrtopogon-chinensis-la-gi

Cyrtopogon chinensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. chinensis
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon chinensis
Engel, 1934

Cyrtopogon chinensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon chinensis được Engel miêu tả năm 1934.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon chinensis tại Wikispecies
05903-cyrtopogon-chinensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)