User Tools

Site Tools


05904-cyrtopogon-culminum-la-gi

Cyrtopogon culminum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. culminum
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon culminum
Bigot, 1885

Cyrtopogon culminum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon culminum được Bigot miêu tả năm 1885.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon culminum tại Wikispecies
05904-cyrtopogon-culminum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)