User Tools

Site Tools


05905-cyrtopogon-dubius-la-gi

Cyrtopogon dubius
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. dubius
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon dubius
Williston, 1883

Cyrtopogon dubius là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon dubius được Williston miêu tả năm 1883.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon dubius tại Wikispecies
05905-cyrtopogon-dubius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)