User Tools

Site Tools


05906-cyrtopogon-falto-la-gi

Cyrtopogon falto
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. falto
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon falto
Walker, 1849

Cyrtopogon falto là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon falto được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon falto tại Wikispecies
05906-cyrtopogon-falto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)