User Tools

Site Tools


05907-cyrtopogon-flavimanus-la-gi

Cyrtopogon flavimanus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. flavimanus
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon flavimanus
(Meigen, 1820)

Cyrtopogon flavimanus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon flavimanus được Meigen miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon flavimanus tại Wikispecies
05907-cyrtopogon-flavimanus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)