User Tools

Site Tools


05908-cyrtopogon-fulvicornis-la-gi

Cyrtopogon fulvicornis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. fulvicornis
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon fulvicornis
(Macquart, 1834)

Cyrtopogon fulvicornis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon fulvicornis được Macquart miêu tả năm 1834.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon fulvicornis tại Wikispecies
05908-cyrtopogon-fulvicornis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)