User Tools

Site Tools


05909-cyrtopogon-gorodkovi-la-gi

Cyrtopogon gorodkovi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. gorodkovi
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon gorodkovi
Lehr, 1966

Cyrtopogon gorodkovi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon gorodkovi được Lehr miêu tả năm 1966. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon gorodkovi tại Wikispecies
05909-cyrtopogon-gorodkovi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)