User Tools

Site Tools


05910-cyrtopogon-grunini-la-gi

Cyrtopogon grunini
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. grunini
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon grunini
Lehr, 1998

Cyrtopogon grunini là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon grunini được Lehr miêu tả năm 1998. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon grunini tại Wikispecies
05910-cyrtopogon-grunini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)