User Tools

Site Tools


05912-cyrtopogon-kirilli-la-gi

Cyrtopogon kirilli
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. kirilli
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon kirilli
Lehr, 1977

Cyrtopogon kirilli là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon kirilli được Lehr miêu tả năm 1977. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon kirilli tại Wikispecies
05912-cyrtopogon-kirilli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)