User Tools

Site Tools


05917-cyrtopogon-lineotarsus-la-gi

Cyrtopogon lineotarsus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. lineotarsus
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon lineotarsus
Curran, 1923

Cyrtopogon lineotarsus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon lineotarsus được Curran miêu tả năm 1923.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon lineotarsus tại Wikispecies
05917-cyrtopogon-lineotarsus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)