User Tools

Site Tools


05919-cyrtopogon-maculipennis-la-gi

Cyrtopogon maculipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. maculipennis
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon maculipennis
(Macquart, 1834)

Cyrtopogon maculipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon maculipennis được Macquart miêu tả năm 1834.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon maculipennis tại Wikispecies
05919-cyrtopogon-maculipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)