User Tools

Site Tools


05920-cyrtopogon-meyerduerii-la-gi

Cyrtopogon meyerduerii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. meyerduerii
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon meyerduerii
Mik, 1864

Cyrtopogon meyerduerii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon meyerduerii được Mik miêu tả năm 1864.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon meyerduerii tại Wikispecies
05920-cyrtopogon-meyerduerii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)