User Tools

Site Tools


05921-cyrtopogon-michnoi-la-gi

Cyrtopogon michnoi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. michnoi
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon michnoi
Lehr, 1998

Cyrtopogon michnoi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon michnoi được Lehr miêu tả năm 1998. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon michnoi tại Wikispecies
05921-cyrtopogon-michnoi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)