User Tools

Site Tools


05922-cyrtopogon-montanus-la-gi

Cyrtopogon montanus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. montanus
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon montanus
Loew, 1874

Cyrtopogon montanus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon montanus được Loew miêu tả năm 1874.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon montanus tại Wikispecies
05922-cyrtopogon-montanus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)