User Tools

Site Tools


05925-cyrtopogon-platycerus-la-gi

Cyrtopogon platycerus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. platycerus
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon platycerus
Villeneuve, 1913

Cyrtopogon platycerus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon platycerus được Villeneuve miêu tả năm 1913.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon platycerus tại Wikispecies
05925-cyrtopogon-platycerus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)