User Tools

Site Tools


05926-cyrtopogon-popovi-la-gi

Cyrtopogon popovi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. popovi
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon popovi
Lehr, 1966

Cyrtopogon popovi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon popovi được Lehr miêu tả năm 1966. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon popovi tại Wikispecies
05926-cyrtopogon-popovi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)