User Tools

Site Tools


05927-cyrtopogon-princeps-la-gi

Cyrtopogon princeps
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. princeps
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon princeps
Osten-Sacken, 1877

Cyrtopogon princeps là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon princeps được Osten-Sacken miêu tả năm 1877.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon princeps tại Wikispecies
05927-cyrtopogon-princeps-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)