User Tools

Site Tools


05929-cyrtopogon-quadripunctatus-la-gi

Cyrtopogon quadripunctatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. quadripunctatus
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon quadripunctatus
Hermann, 1906

Cyrtopogon quadripunctatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon quadripunctatus được Hermann miêu tả năm 1906.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon quadripunctatus tại Wikispecies
05929-cyrtopogon-quadripunctatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)