User Tools

Site Tools


05930-cyrtopogon-rejectus-la-gi

Cyrtopogon rejectus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. rejectus
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon rejectus
Osten-Sacken, 1877

Cyrtopogon rejectus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon rejectus được Osten-Sacken miêu tả năm 1877.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon rejectus tại Wikispecies
05930-cyrtopogon-rejectus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)