User Tools

Site Tools


05931-cyrtopogon-robustisetus-la-gi

Cyrtopogon robustisetus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. robustisetus
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon robustisetus
Lehr, 1998

Cyrtopogon robustisetus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon robustisetus được Lehr miêu tả năm 1998. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon robustisetus tại Wikispecies
05931-cyrtopogon-robustisetus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)