User Tools

Site Tools


05934-cyrtopogon-svaneticus-la-gi

Cyrtopogon svaneticus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. svaneticus
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon svaneticus
Lehr, 1998

Cyrtopogon svaneticus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon svaneticus được Lehr miêu tả năm 1998. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon svaneticus tại Wikispecies
05934-cyrtopogon-svaneticus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)