User Tools

Site Tools


05937-cyrtopogon-turgenicus-la-gi

Cyrtopogon turgenicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. turgenicus
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon turgenicus
Lehr, 1998

Cyrtopogon turgenicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon turgenicus được Lehr miêu tả năm 1998. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon turgenicus tại Wikispecies
05937-cyrtopogon-turgenicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)