User Tools

Site Tools


05938-cyrtopogon-villosus-la-gi

Cyrtopogon villosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cyrtopogon
Loài (species) C. villosus
Danh pháp hai phần
Cyrtopogon villosus
Lehr, 1998

Cyrtopogon villosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cyrtopogon villosus được Lehr miêu tả năm 1998. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cyrtopogon villosus tại Wikispecies
05938-cyrtopogon-villosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)