User Tools

Site Tools


05940-cystoprosopa-sepia-la-gi

Cystoprosopa sepia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cystoprosopa
Loài (species) C. sepia
Danh pháp hai phần
Cystoprosopa sepia
Hull, 1962

Cystoprosopa sepia là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cystoprosopa sepia được Hull miêu tả năm 1962.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cystoprosopa sepia tại Wikispecies
05940-cystoprosopa-sepia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)