User Tools

Site Tools


05969-dajt-la-gi

Dajt
—  Đô thị  —
Dajt trên bản đồ Thế giới
Dajt

Dajt

Quốc gia  Albania
Hạt Tirana
Quận Tirana
Dân số (2005)
 • Tổng cộng 8.635 người
Múi giờ (UTC+1)

Dajt là một đô thị trong quận Tirana thuộc hạt Tirana, Albania. Dân số năm 2005 là 8635 người[1].

  1. ^ “Communes of Albania”. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2012. 

Bản mẫu:Quận Tirana

05969-dajt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)