User Tools

Site Tools


05981-damalina-nitida-la-gi

Damalina nitida
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalina
Loài (species) D. nitida
Danh pháp hai phần
Damalina nitida
Hermann, 1914

Damalina nitida là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalina nitida được Hermann miêu tả năm 1914. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalina nitida tại Wikispecies
05981-damalina-nitida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)