User Tools

Site Tools


05982-damalis-albatus-la-gi

Damalis albatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. albatus
Danh pháp hai phần
Damalis albatus
Scarbrough, 2005

Damalis albatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis albatus được Scarbrough miêu tả năm 2005. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis albatus tại Wikispecies
05982-damalis-albatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)