User Tools

Site Tools


05983-damalis-andron-la-gi

Damalis andron
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. andron
Danh pháp hai phần
Damalis andron
Walker, 1849

Damalis andron là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis andron được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis andron tại Wikispecies
05983-damalis-andron-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)