User Tools

Site Tools


05986-damalis-cinctipes-la-gi

Damalis cinctipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. cinctipes
Danh pháp hai phần
Damalis cinctipes
Walker, 1871

Damalis cinctipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis cinctipes được Walker miêu tả năm 1871.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis cinctipes tại Wikispecies
05986-damalis-cinctipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)