User Tools

Site Tools


05987-damalis-claripennis-la-gi

Damalis claripennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. claripennis
Danh pháp hai phần
Damalis claripennis
Bromley, 1935

Damalis claripennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis claripennis được Bromley miêu tả năm 1935.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis claripennis tại Wikispecies
05987-damalis-claripennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)