User Tools

Site Tools


05989-damalis-coeruleiventris-la-gi

Damalis coeruleiventris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. coeruleiventris
Danh pháp hai phần
Damalis coeruleiventris
Enderlein, 1914

Damalis coeruleiventris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis coeruleiventris được Enderlein miêu tả năm 1914.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis coeruleiventris tại Wikispecies
05989-damalis-coeruleiventris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)