User Tools

Site Tools


05991-damalis-crypta-la-gi

Damalis crypta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. crypta
Danh pháp hai phần
Damalis crypta
(Oldroyd, 1960)

Damalis crypta là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis crypta được Oldroyd miêu tả năm 1960.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis crypta tại Wikispecies
05991-damalis-crypta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)