User Tools

Site Tools


05994-damalis-drilus-la-gi

Damalis drilus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. drilus
Danh pháp hai phần
Damalis drilus
Londt, 1989

Damalis drilus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis drilus được Londt miêu tả năm 1989. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis drilus tại Wikispecies
05994-damalis-drilus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)