User Tools

Site Tools


05996-damalis-erijthrophthalmus-la-gi

Damalis erijthrophthalmus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. erijthrophthalmus
Danh pháp hai phần
Damalis erijthrophthalmus
Doleschall, 1858

Damalis erijthrophthalmus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis erijthrophthalmus được Doleschall miêu tả năm 1858.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis erijthrophthalmus tại Wikispecies
05996-damalis-erijthrophthalmus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)