User Tools

Site Tools


06000-damalis-flaventis-la-gi

Damalis flaventis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. flaventis
Danh pháp hai phần
Damalis flaventis
Scarbrough, 2005

Damalis flaventis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis flaventis được Scarbrough miêu tả năm 2005. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis flaventis tại Wikispecies
06000-damalis-flaventis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)