User Tools

Site Tools


06001-damalis-formosana-la-gi

Damalis formosana
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. formosana
Danh pháp hai phần
Damalis formosana
Frey, 1934

Damalis formosana là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis formosana được Frey miêu tả năm 1934. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis formosana tại Wikispecies
06001-damalis-formosana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)