User Tools

Site Tools


06005-damalis-fusca-la-gi

Damalis fusca
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. fusca
Danh pháp hai phần
Damalis fusca
Walker, 1849

Damalis fusca là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis fusca được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis fusca tại Wikispecies
06005-damalis-fusca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)