User Tools

Site Tools


06008-damalis-hyalipennis-la-gi

Damalis hyalipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. hyalipennis
Danh pháp hai phần
Damalis hyalipennis
Macquart, 1846

Damalis hyalipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis hyalipennis được Macquart miêu tả năm 1846.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis hyalipennis tại Wikispecies
06008-damalis-hyalipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)