User Tools

Site Tools


06011-damalis-longipennis-la-gi

Damalis longipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. longipennis
Danh pháp hai phần
Damalis longipennis
Loew, 1858

Damalis longipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis longipennis được Loew miêu tả năm 1858.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis longipennis tại Wikispecies
06011-damalis-longipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)