User Tools

Site Tools


06013-damalis-major-la-gi

Damalis major
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. major
Danh pháp hai phần
Damalis major
Wulp, 1872

Damalis major là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis major được Wulp miêu tả năm 1872.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis major tại Wikispecies
06013-damalis-major-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)