User Tools

Site Tools


06014-damalis-marginata-la-gi

Damalis marginata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. marginata
Danh pháp hai phần
Damalis marginata
Wulp, 1872

Damalis marginata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis marginata được Wulp miêu tả năm 1872.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis marginata tại Wikispecies
06014-damalis-marginata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)