User Tools

Site Tools


06017-damalis-pandens-la-gi

Damalis pandens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. pandens
Danh pháp hai phần
Damalis pandens
Walker, 1860

Damalis pandens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis pandens được Walker miêu tả năm 1860.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis pandens tại Wikispecies
06017-damalis-pandens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)