User Tools

Site Tools


06022-damalis-prytanis-la-gi

Damalis prytanis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. prytanis
Danh pháp hai phần
Damalis prytanis
Walker, 1849

Damalis prytanis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis prytanis được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis prytanis tại Wikispecies
06022-damalis-prytanis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)