User Tools

Site Tools


06025-damalis-saigonensis-la-gi

Damalis saigonensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. saigonensis
Danh pháp hai phần
Damalis saigonensis
Bigot, 1878

Damalis saigonensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis saigonensis được Bigot miêu tả năm 1878.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis saigonensis tại Wikispecies
06025-damalis-saigonensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)