User Tools

Site Tools


06030-damalis-speculiventris-la-gi

Damalis speculiventris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. speculiventris
Danh pháp hai phần
Damalis speculiventris
Meijere, 1907

Damalis speculiventris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis speculiventris được Meijere miêu tả năm 1907.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis speculiventris tại Wikispecies
06030-damalis-speculiventris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)