User Tools

Site Tools


06031-damalis-sphekodes-la-gi

Damalis sphekodes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. sphekodes
Danh pháp hai phần
Damalis sphekodes
Londt, 1989

Damalis sphekodes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis sphekodes được Londt miêu tả năm 1989. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis sphekodes tại Wikispecies
06031-damalis-sphekodes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)