User Tools

Site Tools


06032-damalis-tibialis-la-gi

Damalis tibialis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Damalis
Loài (species) D. tibialis
Danh pháp hai phần
Damalis tibialis
Macquart, 1838

Damalis tibialis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Damalis tibialis được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Damalis tibialis tại Wikispecies
06032-damalis-tibialis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)