User Tools

Site Tools


06043-danh-s-ch-a-n-qu-n-qu-n-hot-100-n-m-2012-h-n-qu-c-la-gi

Bảng xếp hạng Korea K-Pop Hot 100 được ấn hành bởi tạp chí Billboard để xếp hạng các ca khúc bằng tiếng Hàn, lần đầu được ấn hành vào ngày 3 tháng 9 năm 2011. Sau đây là danh sách các đĩa đơn đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng này.

Ngày ấn hành Bài hát Nghệ sĩ Nguồn
7 tháng 1 "You and I"
"너랑 나"
IU
아이유
[1]
14 tháng 1
21 tháng 1 "Lovey-Dovey" T-ara
티아라
[2]
28 tháng 1
4 tháng 2
11 tháng 2 "To Turn Back Hands of Time"
"시간을 거슬러"
Lyn
[3][4]
18 tháng 2
25 tháng 2
3 tháng 3
10 tháng 3 "Blue" BIGBANG
빅뱅
[5][6]
17 tháng 3
24 tháng 3
31 tháng 3 "I Wonder If You Hurt Like Me"
"너도 나처럼"
2AM [7]
7 tháng 7
14 tháng 4 "Cherry Blossom Ending"
"벛꽃 엔딩"
Busker Busker
버스커 버스커
[8]
21 tháng 4
28 tháng 4 "Alone"
"나혼자"
SISTAR
씨스타
[9][10][11]
5 tháng 5
12 tháng 5
19 tháng 5
26 tháng 5 "Every End of the Day"
"하루끝"
IU [cần dẫn nguồn]
2 tháng 6
9 tháng 6
16 tháng 6
23 tháng 6 "Monster" BIGBANG [12]
30 tháng 6 "Like This" Wonder Girls
원더걸스
[cần dẫn nguồn]
7 tháng 7 "If You Really Love Me"
"정말로 사랑한다면"
Busker Busker [cần dẫn nguồn]
14 tháng 7 "Loving U" SISTAR [cần dẫn nguồn]
21 tháng 7 "I Love You" 2NE1 [13][14]
28 tháng 7
4 tháng 8 "Gangnam Style"
"강남 스타일"
PSY
싸이
[15][16]
11 tháng 8
18 tháng 8
25 tháng 8
06043-danh-s-ch-a-n-qu-n-qu-n-hot-100-n-m-2012-h-n-qu-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)