User Tools

Site Tools


06058-danh-s-ch-c-c-tr-n-nh-trong-l-ch-s-vi-t-nam-la-gi

Đây là danh sách các trận đánh, xung đột, chiến dịch, vây hãm, hành quân,... với tất cả quy mô lớn, nhỏ xảy ra tại lãnh thổ Việt Nam hoặc có sự tham gia của Việt Nam trong lịch sử 4000 năm qua các Triều đại và thời kì. Một số thời kì do có rất ít tài liệu nói về các trận đánh cho nên không liệt kê.

 • Trận Đông Bộ Đầu (1258)
 • Trận Thăng Long (1285)
 • Trận Hàm Từ - Tây Kết (1285)
 • Trận Chương Dương Độ (1285)
 • Trận Bạch Đằng, 1288
 • Trận Thăng Long (1516)

Nam Bắc triều[sửa | sửa mã nguồn]

 • Trận Thăng Long (1551)
 • Trận Thuận Hóa (1554)
 • Trận sông Đại Lại (1555)
 • Trận sông Giao Thủy (1557)
 • Trận Tam Điệp (1589)
 • Trận Thăng Long (1592)

Trịnh Nguyễn phân tranh[sửa | sửa mã nguồn]

Thời kì thống nhất đất nước sau năm 1975[sửa | sửa mã nguồn]

 • National Bureau for Historical Record (1998), Khâm định Việt sử Thông giám cương mục, Hanoi: Education Publishing House 
 • Chapuis, Oscar (1995), A history of Vietnam: from Hong Bang to Tu Duc, Greenwood Publishing Group, ISBN 0-313-29622-7 
 • Ngô Sĩ Liên (1993), Đại Việt sử ký toàn thư , Hanoi: Social Science Publishing House 
 • Pelley, Patricia M. (2002), Postcolonial Vietnam: new histories of the national past, Duke University Press, ISBN 0-8223-2966-2 
 • Tuyet Nhung Tran, Anthony J. S. Reid (2006), Việt Nam Borderless Histories, Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, ISBN 978-0-299-21770-9 
 • Anthony Reid, Kristine Alilunas-Rodgers (2001), Sojourners and settlers: histories of Southeast Asia and the Chinese, University of Hawaii Press, ISBN 0-8248-2446-6 
 • Keith Weller Taylor & John K. Whitmore (1995), Essays into Vietnamese pasts, Volume 19, SEAP Publications, ISBN 0-87727-718-4 
 • Trần Trọng Kim (1971), Việt Nam sử lược, Saigon: Center for School Materials 
 • Tuyet Nhung Tran, Anthony J. S. Reid (2006), Việt Nam Borderless Histories, Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, ISBN 978-0-299-21770-9 
 • Đại Việt sử ký toàn thư (3 tập). Nhà xuất bản Khoa học xã hội (tái bản năm 2004)
06058-danh-s-ch-c-c-tr-n-nh-trong-l-ch-s-vi-t-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)