User Tools

Site Tools


06060-danh-s-ch-m-y-nh-sony-alpha-la-gi

Các máy ảnh DSLR, SLT và MILC được sản xuất bởi Sony.

Thân máy Mã sản phẩm Ngàm Cảm biến Firmware mới nhất Phân khúc người dùng Ngày ra mắt Tình trạng
Máy ảnh DSLR full-frame
α900 DSLR-A900 Ngàm A CMOS 2.00 Chuyên nghiệp Tháng 9, 2008 Ngừng sản xuất
α850 DSLR-A850 Ngàm A CMOS 2.00 Chuyên nghiệp Tháng 9, 2009 Ngừng sản xuất
Máy ảnh SLT full-frame
α99 SLT-A99V (có GPS), SLT-A99 (không có GPS) Ngàm A CMOS 1.02 Chuyên nghiệp Tháng 11, 2012 Đang sản xuất
Máy ảnh DSLR APS-C
α100 DSLR-A100, DSLR-A100/S (thân máy màu xám) Ngàm A CCD 1.04 Bán chuyên Tháng 7, 2006 Ngừng sản xuất
α700 DSLR-A700 Ngàm A CMOS 4 Chuyên nghiệp Tháng 9, 2007 Ngừng sản xuất
α200 DSLR-A200 Ngàm A CCD 1.00 Nghiệp dư Tháng 1, 2008 Ngừng sản xuất
α300 DSLR-A300, DSLR-A300K/N (màu vàng champagne) Ngàm A CCD 1.00 Nghiệp dư Tháng 1, 2008 Ngừng sản xuất
α350 DSLR-A350, DSLR-A350K/N (màu vàng champagne) Ngàm A CCD 1.00 Nghiệp dư Tháng 1, 2008 Ngừng sản xuất
α230 DSLR-A230 Ngàm A CCD 1.10 Nghiệp dư Tháng 5, 2009 Ngừng sản xuất
α330 DSLR-A330, DSLR-A330L/T (màu nâu đồng) Ngàm A CCD 1.10 Nghiệp dư Tháng 5, 2009 Ngừng sản xuất
α380 DSLR-A380 Ngàm A CCD 1.10 Nghiệp dư Tháng 5, 2009 Ngừng sản xuất
α500 DSLR-A500 Ngàm A CMOS 1.00 Bán chuyên Tháng 10, 2009 Ngừng sản xuất
α550 DSLR-A550 Ngàm A CMOS 1.00 Bán chuyên Tháng 10, 2009 Ngừng sản xuất
α450 DSLR-A450 Ngàm A CMOS 1.00 Bán chuyên Tháng 2, 2010 Ngừng sản xuất
α290 DSLR-A290 Ngàm A CCD 1.00 Nghiệp dư Tháng 6, 2010 Ngừng sản xuất
α390 DSLR-A390 Ngàm A CCD 1.00 Nghiệp dư Tháng 6, 2010 Ngừng sản xuất
α560 DSLR-A560 Ngàm A CMOS 1.00/1.11 Bán chuyên Tháng 8, 2010 Ngừng sản xuất
α580 DSLR-A580 Ngàm A CMOS 1.00/1.11 Bán chuyên Tháng 8, 2010 Ngừng sản xuất
Máy ảnh SLT APS-C
α33 SLT-A33 Ngàm A CMOS 2.00 Nghiệp dư Tháng 8, 2010 Ngừng sản xuất
α55 SLT-A55V (có GPS), SLT-A55 (không có GPS) Ngàm A CMOS 2.00 Bán chuyên Tháng 8, 2010 Ngừng sản xuất
α35 SLT-A35 Ngàm A CMOS 1.00 Nghiệp dư Tháng 8, 2011 Ngừng sản xuất[1]
α65 SLT-A65V (có GPS), SLT-A65 (không có GPS) Ngàm A CMOS 1.07 Bán chuyên Tháng 10, 2011 Ngừng sản xuất[2][3]
α77 SLT-A77V (có GPS), SLT-A77 (không có GPS) Ngàm A CMOS 1.07 Chuyên nghiệp Tháng 10, 2011 Ngừng sản xuất[2][3][4]
α57 SLT-A57 Ngàm A CMOS 1.04 Bán chuyên Tháng 4, 2012 Ngừng sản xuất
α37 SLT-A37 Ngàm A CMOS 1.04 Nghiệp dư Tháng 6, 2012 Ngừng sản xuất
α58 SLT-A58 Ngàm A CMOS 1.01 Bán chuyên Tháng 4, 2013 Đang sản xuất [5]
α77 II ILCA-77M2 Ngàm A CMOS 2.00 Chuyên nghiệp Tháng 5, 2014 Đang sản xuất
Máy ảnh ống kính rời không gương lật full frame
α7 ILCE-7 Ngàm E CMOS 1.10 Chuyên nghiệp Tháng 10, 2013 Đang sản xuất
α7R ILCE-7R Ngàm E CMOS 1.10 Chuyên nghiệp Tháng 10, 2013 Đang sản xuất
α7S ILCE-7S Ngàm E CMOS 1.10 Chuyên nghiệp Tháng 4, 2014 Đang sản xuất
α7 II ILCE-7M2 Ngàm E CMOS 1.20 Chuyên nghiệp Tháng 11, 2014 Đang sản xuất
Máy ảnh ống kính rời không gương lật APS-C
NEX-3 NEX-3 (có Eye-Fi), NEX-3C (không có Eye-Fi) Ngàm E CMOS 5 Nghiệp dư Tháng 5, 2010 Ngừng sản xuất
NEX-5 NEX-5 (có Eye-Fi), NEX-5C (không có Eye-Fi) Ngàm E CMOS 5 Nghiệp dư Tháng 5, 2010 Ngừng sản xuất
NEX-C3 NEX-C3 Ngàm E CMOS 2 Nghiệp dư Tháng 6, 2011 Ngừng sản xuất
NEX-5N NEX-5N Ngàm E CMOS 1.02 Nghiệp dư Tháng 8, 2011 Ngừng sản xuất
NEX-7 NEX-7 Ngàm E CMOS 1.03 Bán chuyên Tháng 8, 2011 Ngừng sản xuất
NEX-F3 NEX-F3 Ngàm E CMOS 1.01 Nghiệp dư Tháng 6, 2012 Ngừng sản xuất
NEX-5R NEX-5R Ngàm E CMOS 1.03 Nghiệp dư Ngừng sản xuất
NEX-6 NEX-6 Ngàm E CMOS 1.03 Nghiệp dư Ngừng sản xuất
NEX-3N NEX-3N Ngàm E CMOS 1.00 Nghiệp dư Tháng 3, 2013 Ngừng sản xuất[6]
NEX-5T NEX-5T Ngàm E CMOS 1.01 Nghiệp dư Tháng 8, 2013 Ngừng sản xuất[7]
α3000 ILCE-3000 Ngàm E CMOS 1.00/1.01 Nghiệp dư Tháng 8, 2013 Đang sản xuất
α5000 ILCE-5000 Ngàm E CMOS 1.10 Nghiệp dư Tháng 1, 2014 Đang sản xuất
α6000 ILCE-6000 Ngàm E CMOS 1.10 Bán chuyên Tháng 2, 2014 Đang sản xuất
α3500 ILCE-3500 Ngàm E CMOS 1.01 Nghiệp dư Tháng 3, 2014 Đang sản xuất
α5100 ILCE-5100 Ngàm E CMOS 1.10 Nghiệp dư Đang sản xuất
06060-danh-s-ch-m-y-nh-sony-alpha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)